Nya Trafikskolan Avesta

Integritetspolicy och köpevillkor

Här kan du läsa om vilka uppgifter vi sparar från dig som besökare.

Längre ner finner du våra köpevillkor.

Nya Trafikskolan Avesta är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har gentemot oss gällande denna information. Du kan alltid kontakta oss rörande frågor kring dina personuppgifter via info@nyatrafikskolanavesta.se.

Genom att använda tjänster från Nya Trafikskolan Avesta, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner även att Nya Trafikskolan Avesta använder e-post för att kommunicera med dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken information samlar vi in?

För att kunna hantera ditt medlemskap och erbjuda dig våra träningstjänster på Nya Trafikskolan Avesta behöver vi kunna behandla dina personuppgifter enligt följande:

  • Identitetsuppgifter: Detta kan vara namn, foto, kund-, person- och organisationsnummer. Dessa behövs för att kunna identifiera dig som kund i vårt system samt uppfylla krav från myndigheter. 
  • Kontaktuppgifter: Detta kan vara adress, telefonnummer samt e-postadress. Dessa behövs för att du ska kunna få meddelanden och påminnelser via sms samt kunna ta emot utskick, erbjudanden och fakturor via e-post. 
  • Anteckningar från körlektioner: Dessa anteckningar behandlar vi för att underlätta för dig som kund och för din handledare under hela utbildningen, samt för att uppfylla myndighetens krav på oss som utbildare.
  • Meddelanden mellan dig och trafikskolan Det kan vara via e-post, sms eller via meddelandefunktionen på Elevcentralen. Dessa meddelanden behandlar vi för att underlätta för dig och oss att se vad som kommunicerats. 
  • Kursdatum: Dessa noteringar finns för att informera dig om gällande tider samt för att uppfylla myndigheters krav på oss som utbildare. 
  • Betalningshistorik: Denna historik behandlar vi för att kunna informera dig och för att följa gällande lagstiftning.

Nya Trafikskolan Avesta förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida dina personuppgifter som e-postadress, eller annan information till tredje part.

Vad gör vi med din information?

Vi och våra leverantörer har anpassat systemen vi använder för att uppfylla den nya lagen om lagring av personuppgifter GDPR. Dina personuppgifter används internt av oss för att vi skall kunna hantera ditt medlemskap samt och dina bokningar.

För att kunna administrera betalning kontrollerar vi dina uppgifter för debitering av medlemskap via skatteverkets folkbokföringsregister genom att använda ditt personnummer.

Nya Trafikskolan Avesta kan även komma att använda dina personuppgifter som namn, adress, e-post, sms för att med dig kunna kommunicera relevant information gällande tjänster som du använder hos oss.

Vilka delar vi information med?

All data vi använder finns på servrar hos våra tredjeparts leverantörer som vi har vidtagit rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådan tredje part.

Myndigheter: Nya Trafikskolan Avesta kan komma att lämna information till myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag.

Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden i de kontrakt vi har gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. För andra syften gäller lagstadgade krav för respektive syfte, t.ex. för att uppfylla våra krav från bokföring och skattelagen.

Dina rättigheter till tillgång rättelse och radering

Du kan begära en kopia av den information vi har lagrad kopplad till dig. Kopian är i de flesta fall gratis att begära.

Du har rätt att korrigera felaktigheter och icke komplett information om dig själv.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Nya Trafikskolan Avesta som organisation som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi kan då blockera datan vi är skyldig att spara till att enbart kunna användas för sådana legala skyldigheter.

Nya Trafikskolan Avesta är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Köpvillkor

Följande villkor gäller för Nya Trafikskolan Avesta AB:s försäljning i Sverige och även för filialen Nya Trafikskolan Fagersta

§1 Beställning mm
Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida eller via telefon eller på körskolan. Om du beställt via hemsidan och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig.

§2 Priser
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. Eventuell fraktkostnad tillkommer, se under §4

§3 Betalning
Betalning görs i samband med beställningen online och med kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services. Om vara/tjänst köps i receptionen finns kontokortbetalning, kontant betalning samt swish företag.

§4 Leverans och fraktkostnad
Vi levererar inte fysiska produkter via ombud.

§5 Paket som inte hämtas ut
Vi hanterar inte leveranser av paket med varor.

§6 Ångerrätt/retur (gäller endast distansavtal)

1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att beställning gjorts.

2. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post, fax eller epost till den adress som anges i början av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

3. Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen Bryggaregatan 13 77430 Avesta. Vid retur/återköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer.

4. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.

5. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på www.str.se Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet. Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.

§7 Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon eller kontakta oss direkt på trafikskola. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning med mera. Du finner denna praxis på www.str.se.

 

§8 Behandling av personuppgifter
När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på körskolan kommer Nya Trafikskolan Avesta AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter finner du här ovan.

§9 Reklamation
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

§10 Tvist
Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol. Kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd.

§11 Avbokning
Avbokning ska ske senast 24 h innan lektions eller kurs genomförande, i annat fall har Nya trafikskolan Avesta AB rätt att debitera lektion eller kurstillfälle om inte läkarintyg kan uppvisas vid sjukdom eller annat intyg som rimligt skäl till förhinder.

§12 Provbokning
Nya Trafikskolan Avesta AB kan hjälpa till med provbokning i samband med att man genomför sin utbildning. Trafikskolan har rätt att omboka och avboka prov som trafikskolan bokat åt en elev i det fall eleven inte uppvisar tillräckliga kunskaper och förmågor för att klara ett prov. Trafikskolan är skyldig att i god tid innan provbokning underrätta eleven om förändringar kring utbildningsplan och prov.

 

 

 

Nya Trafikskolan Avesta AB – samt filial Nya Trafikskolan Fagersta
Org. Nr: 559093–0847
Tele: 0766505300
E-post: info@nyatrafikskolanavests.se, info@nyatrafikskolanfagersta.se
Hemsida: www.nyatrafikskolanavesta.se