Nya Trafikskolan Avesta

Integritetspolicy

Här kan du läsa om vilka uppgifter vi sparar från dig som besökare.

Nya Trafikskolan Avesta är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har gentemot oss gällande denna information. Du kan alltid kontakta oss rörande frågor kring dina personuppgifter via info@nyatrafikskolanavesta.se.

Genom att använda tjänster från Nya Trafikskolan Avesta, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner även att Nya Trafikskolan Avesta använder e-post för att kommunicera med dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken information samlar vi in?

För att kunna hantera ditt medlemskap och erbjuda dig våra träningstjänster på Nya Trafikskolan Avesta behöver vi kunna behandla dina personuppgifter enligt följande:

  • Identitetsuppgifter: Detta kan vara namn, foto, kund-, person- och organisationsnummer. Dessa behövs för att kunna identifiera dig som kund i vårt system samt uppfylla krav från myndigheter. 
  • Kontaktuppgifter: Detta kan vara adress, telefonnummer samt e-postadress. Dessa behövs för att du ska kunna få meddelanden och påminnelser via sms samt kunna ta emot utskick, erbjudanden och fakturor via e-post. 
  • Anteckningar från körlektioner: Dessa anteckningar behandlar vi för att underlätta för dig som kund och för din handledare under hela utbildningen, samt för att uppfylla myndighetens krav på oss som utbildare.
  • Meddelanden mellan dig och trafikskolan Det kan vara via e-post, sms eller via meddelandefunktionen på Elevcentralen. Dessa meddelanden behandlar vi för att underlätta för dig och oss att se vad som kommunicerats. 
  • Kursdatum: Dessa noteringar finns för att informera dig om gällande tider samt för att uppfylla myndigheters krav på oss som utbildare. 
  • Betalningshistorik: Denna historik behandlar vi för att kunna informera dig och för att följa gällande lagstiftning.

Nya Trafikskolan Avesta förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida dina personuppgifter som e-postadress, eller annan information till tredje part.

Vad gör vi med din information?

Vi och våra leverantörer har anpassat systemen vi använder för att uppfylla den nya lagen om lagring av personuppgifter GDPR. Dina personuppgifter används internt av oss för att vi skall kunna hantera ditt medlemskap samt och dina bokningar.

För att kunna administrera betalning kontrollerar vi dina uppgifter för debitering av medlemskap via skatteverkets folkbokföringsregister genom att använda ditt personnummer.

Nya Trafikskolan Avesta kan även komma att använda dina personuppgifter som namn, adress, e-post, sms för att med dig kunna kommunicera relevant information gällande tjänster som du använder hos oss.

Vilka delar vi information med?

All data vi använder finns på servrar hos våra tredjeparts leverantörer som vi har vidtagit rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådan tredje part.

Myndigheter: Nya Trafikskolan Avesta kan komma att lämna information till myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag.

Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden i de kontrakt vi har gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. För andra syften gäller lagstadgade krav för respektive syfte, t.ex. för att uppfylla våra krav från bokföring och skattelagen.

Dina rättigheter till tillgång rättelse och radering

Du kan begära en kopia av den information vi har lagrad kopplad till dig. Kopian är i de flesta fall gratis att begära.

Du har rätt att korrigera felaktigheter och icke komplett information om dig själv.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Nya Trafikskolan Avesta som organisation som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi kan då blockera datan vi är skyldig att spara till att enbart kunna användas för sådana legala skyldigheter.

Nya Trafikskolan Avesta är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.