Nya Trafikskolan Avesta

Handledarutbildning

Introduktionsutbildning

Ni som ska övningsköra privat för personbil behöver gå en introduktionsutbildning (handledarutbildning) innan ni kan börja övningsköra. Både den som ska vara handledare och eleven måste gå en sådan utbildning.

Personen som redan har gått utbildningen behöver inte gå om den under förutsättning att den fortfarande är giltig, däremot måste personen skicka in en ansökan om ny elev. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får börja övningsköra med personbil från det man fyllt 16 år och har ett körkortstillstånd och en godkänd introduktionsutbildning).

Introduktionsutbildningen varar i 3 timmar med 15 minuters paus där vi bjuder på fika!
Ni får information om bland annat vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov), hur viktig körerfarenhet är för trafiksäkerheten, hur man planerar och strukturerar övningskörningen samt miljö och sparsam körning. Efter utbildningen rapporterar vi till Transportstyrelsen att ni har genomfört utbildningen och ni skickar in blanketten ”ansökan om att bli godkänd som handledare” hos transportstyrelsen.se. Giltighetstiden är 5 år från det datum utbildningen genomfördes.

Börja övningsköra privat

Välkommen till introduktionsutbildningen

Funderar du över något?

Vill du komma i kontakt med oss?